Alzheimer

Op deze plek schreef ik vanaf januari  tot juli 2016  mijn evaringen, gevoelens en gedachten.
 
Over ons leven met een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Een vijftigtal A4tjes vol.
 
Vanaf 1 juli 2016 woont mijn vrouw in een verpleeghuis en ben ik er zelf niet meer zo dagelijks mee in de weer. Maar daarom zijn die stukjes voor belangstellenden nog wel terdege het lezen waard.
 
Vandaar dat ze - voorlopig nog - staan vermeld (oproepbaar) onder de subpagina  - 'Oud nieuws' van deze pagina. Soms in een beetje lastig leesbare kleur. 
En u weet het; - het vervolg van ons leven staat - wekelijks - op de nieuwe site.